Act Today

Schaarse strategische momenten benutten

“De momenten waarop organisaties echt en betekenisvol vorm en inhoud kunnen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn schaars. Ze worden bovendien vaak niet onderkend of er is onvoldoende aandacht voor.

Juist wanneer die strategische momenten zich aandienen moet er worden gefocust, herijkt en extra worden geïnvesteerd. Het kunnen keerpunten zijn in het functioneren van mensen en organisaties.

Dat kan zijn bij conflicten, wanneer er een burgemeester moet worden geselecteerd, als er een visie moet worden ontwikkeld, etc. Dan liggen er kansen. In het helpen benutten van juist die momenten ligt onze kracht.”

Henk Visée, directeur 42morrow